Photobooks Complete Pricelist

Standard Photobooks

A5 LANDSCAPE
(190x142mm)
 
A4 LANDSCAPE
(280x210mm)
A4 PORTRAIT
(210 x 270mm)
SQUARE
(200x200mm)
SQUARE
(300x300mm)
A3 LANDSCAPE
(370x285mm)
Printed Soft Cover
R184.00
R272.00 R260.00
R227.00 N/A
N/A
Printed Hard Cover R267.00
R477.00
R435.00
R326.00 R654.00
R764.00
Nebraska Cover With Window
N/A
R549.00
R549.00
R434.00 R787.00 R892.00
Nebraska Cover No Window
N/A
R446.00
R446.00
R331.00 R684.00 R789.00
Leatherette Cover R253.00
R456.00 R428.00 R311.00 R641.00 R734.00
Genuine Leather Cover N/A
R697.50 R666.50 R597.50
R829.50 R960.80
Rainbow Cover R296.00
R439.00 R439.00
R337.00
R694.00
R836.00
Rainbow Window Cover
N/A
 R471.00 R471.00
 R369.00 R725.00 R867.00
Additional Pages (x2 single)  R10.00 R16.00 R16.00 R11.00 R27.00 R27.00

 
Photograhic Lay Flat

  A4 LANDSCAPE
(270x200mm)
A4 PORTRAIT
(210 x 270mm)
SQUARE
(200x200mm)
SQUARE
(300x300mm)
A3 LANDSCAPE
(400x300mm)
Printed Hard Cover   R614.00
N/A R413.00 R801.00 R1188.00
Nebraska Cover With Window
  R739.00
N/A R544.00 R1037.00 R1392.00
Nebraska Cover No Window
  R636.00
N/A R441.00 R934.00 R1289.00
Leatherette Cover   R614.00
N/A R413.00 R801.00 R1188.00
Genuine Leather Cover   R729.50
N/A R530.00 R1015.00 R1375.30
Rainbow Cover
  R629.00
N/A R447.00
R944.00 R1336.00
Rainbow Window Cover   R661.00
N/A R479.00 R975.00 R1367.00
Additional Pages (x2 single)   R35.00
N/A R22.00 R52.00 R77.00

 
Indigo Lay Flat

  A4 LANDSCAPE
(270x200mm)
A4 PORTRAIT
(210 x 270mm)
SQUARE
(200x200mm)
SQUARE
(300x300mm)
A3 LANDSCAPE
(400x300mm)
Printed Hard Cover   N/A R525.00 R401.00 N/A N/A
Nebraska Cover With Window
  N/A R639.00 R574.00 N/A N/A
Nebraska Cover No Window
  N/A R539.00 R474.00 N/A N/A
Leatherette Cover   N/A N/A
N/A
N/A N/A
Genuine Leather Cover   N/A R630.00 R465.00 N/A N/A
Rainbow Cover    N/A R529.00
R412.00  N/A  N/A
Rainbow Window Cover    N/A R561.00
R444.00 N/A
N/A
Additional Pages (x2 single)   N/A R25.00 R18.50 N/A N/A